Integracijas prasmju veidoSanas augstskola Latvijas konteksta

by RoskoSa, Antra
State: New
£35.49
VAT included - FREE Shipping
RoskoSa, Antra Integracijas prasmju veidoSanas augstskola Latvijas konteksta
RoskoSa, Antra - Integracijas prasmju veidoSanas augstskola Latvijas konteksta

Do you like this product? Spread the word!

£35.49 incl. VAT
Only 1 items available Only 1 items available
Delivery: between Tuesday, 10 August 2021 and Thursday, 12 August 2021
Sales & Shipping: Dodax EU

Description

Musdienas, 21. gadsimta, visa pasaule noris diskusijas par reformam izglitibas joma. Ir mainijuSas sabiedribas vajadzibas un lidz ar to ari izglitibas merki. Viens no izglitibas merkiem ir 21.gadsimta vajadzibam atbilstoSu prasmju apguSana. Ta ka musdienu sabiedriba ir daudzkulturu sabiedriba, ir svarigi petit nepiecieSamas prasmes dzivei, macibam un darbam Sada sabiedriba. sadas prasmes var devet ari par integracijas prasmem. Svarigakas integracijas prasmes ir: 1) prasme dzivot un macities daudzkulturu vide, 2) prasme sadarboties un komunicet, 3) prasme sadarboties kopigu lemumu pienemSana. Svarigi, ka visas minetas integracijas prasmes var definet ari ka prasmes dzivot demokratiska sabiedriba, t.i., sabiedriba, kas augsti verte dazadibu. Augstskolas, kuras kopa macas studenti ar atSkirigu kulturas piederibu un kuram ir raksturiga daudzkulturu izglitibas vide, varetu sekmet studentu integracijas prasmju veidoSanas procesu. si gramata varetu but noderiga izglitibas specialistiem, ka ari ikvienam, kas dzivo, strada un macas daudzkulturu vide un interesejas par integracijas jautajumiem.

Contributors

Author:
RoskoSa, Antra

Further information

Media Type:
Softcover
Publisher:
GlobeEdit
Biography Artist:
Antra RoskoSa, Dr.sc.admin. Studejusi LU Pedagogijas, psihologijas un makslas fakultate. RTU docente. Pasniedz anglu valodu. Veic petijumus par integraciju, jo tic, ka Latvija var klut par patiesi demokratisku valsti, kur augstu tiek verteta dazadiba un kuras svarigakas vertibas ir briviba un tolerance.
Language:
Latvian
Number of Pages:
152

Master Data

Product Type:
Paperback book
Release date:
4 August 2014
Package Dimensions:
0.229 x 0.152 x 0.009 m; 0.236 kg
GTIN:
09783639676112
DUIN:
92EKT3NE7KU
£35.49
We use cookies on our website to make our services more efficient and more user-friendly. Therefore please select "Accept cookies"! Please read our Privacy Policy for further information.