FREE SHIPPING - SAFE PAYMENT - MONEY BACK GUARANTEE Need help?

Genocid, Zločin Protiv Čovečnosti, Ratni Zločin

by Katic, Miro
State: New
(RRP): £77.00
£63.10
Savings: £13.90 (18%)
VAT included - FREE Shipping
Katic, Miro Genocid, Zločin Protiv Čovečnosti, Ratni Zločin
Katic, Miro - Genocid, Zločin Protiv Čovečnosti, Ratni Zločin

Do you like this product? Spread the word!

£63.10 incl. VAT
Only 1 items available Only 1 items available
Delivery: between 2021-05-17 and 2021-05-19
Sales & Shipping: Dodax EU

Description


Autor u knjizi govori o tome da postojeca pomoc i zaStita zrtava ratnih zlocina u Bosni i Hercegovini nije sveobuhvatna, a u nameri dopune ili izmene odredenih zakonskih reSenja za koja smatra da su nepotpuna i neadekvatna, ali i u cil¿u formiranja odgovarajucih drzavnih, regionalnih, pa i medunarodnih tela koja bi kao osnovni zadatak imala zaStitu zrtava i svedoka krivicnih dela "Zlocina protiv covecnosti". Dakle, govori da je pomoc i zaStita navedenim kategorijama samo povrSna, nedovol¿na i nije sveobuhvatna. U skladu s tim, autor je rad objedinio u devet poglavl¿a, te u desetom poglavl¿u izneo zakl¿ucak u kojem daje rezime rezultata svoje analize, dajuci pri tom i odredene predloge de lege ferenda.Naime, govori o raspolozivim merama zaStite, o problemu nesprovodenja detal¿ne istrage o navodnim pretnjama zrtvama i svedocima, neprimenjivanju mera zaStite ili njihovom neodgovarajucem primenjivanju, nepostojanju podrSke svedocima u toku glavnog pretresa, krSenju prava zrtava i svedoka zbog viSestrukog davanja iskaza, te o propuStanju da se pruzi adekvatna nadoknada i integralna reparacija zrtvama nasil¿a tokom rata.

Contributors

Author:
Katic, Miro

Further information

Media Type:
Taschenbuch
Publisher:
GlobeEdit
Language:
Serbisch
Number of Pages:
372

Master Data

Product Type:
Paperback book
Release date:
09 July 2020
Package Dimensions:
0.22 x 0.15 x 0.021 m; 0.603 kg
GTIN:
09786200610959
DUIN:
DLN2A66M9I5
£63.10
We use cookies on our website to make our services more efficient and more user-friendly. Therefore please select "Accept cookies"! Please read our Privacy Policy for further information.