Evlilik Uyumunun, Baglanma Stilleri ve Problem Çözme le olan liskisi

by Demir, Dença
State: New
£46.99
VAT included - FREE Shipping
Demir, Dença Evlilik Uyumunun, Baglanma Stilleri ve Problem Çözme le olan liskisi
Demir, Dença - Evlilik Uyumunun, Baglanma Stilleri ve Problem Çözme le olan liskisi

Do you like this product? Spread the word!

£46.99 incl. VAT
Only 1 items available Only 1 items available
Delivery: between Thursday, 12 August 2021 and Monday, 16 August 2021
Sales & Shipping: Dodax EU

Description

Dünya üzerinde evlilik ve evlilik uyumuyla ilgili sorunlar zamanla yay lmaya baslam st r ve ülkemizde de önlemler almay gerektirecek kadar ciddi bir konu haline dönüsmüstür. Son y llarda bosanmalar n da artmas ile birlikte evlilik uyumunun arast r lmas kaç n lmaz olmustur. Evliliklerin sürdürülmesinde etkisi olabilecegi düsünülen degiskenler aras nda, yetiskin baglanma stilleri ve kisileraras problem çözme becerileri arast rma kapsam nda ele al nm st r. Bu arast rmadaki temel amaç; eslerin baglanma stilleri ve kisileraras problem çözme beceri düzeylerinin evlilik uyumuna etkisini arast rmakt r. Demografik degiskenlerin evlilik uyumu üzerindeki etkileri arast rman n bir diger amac olarak kabul edilmistir. 90 kad n ve 90 erkekten olusan toplam 180 kisiyle yap lan bu çal smada, demografik degiskenler arast rmac taraf ndan olusturulan anketten elde edilen bilgilerle incelenmistir. statistiki analizler sonucunda elde edilen bulgular literatür ve alanda konuyla ilgili yap lan çal smalarla iliskilendirilerek tart s lm st r.

Contributors

Author:
Demir, Dença

Further information

Biography Artist:
1991'de stanbul'da dogdu. Maltepe Üniversitesi'nde Psikoloji Bölümü'nü 2014 y l nda birincilikle bitirdi. Ayn üniversitede Klinik Psikoloji Yüksek Lisans n 2016 y l nda tamamlad . 'Bilissel Davran sc Terapi' ve 'Oyun Terapisi' alanlar nda egitimlerini tamamlad . 2015 y l ndan beri dan smanl k merkezinde yetiskin psikoterapilerini yürütmektedir.
Language:
Turkish
Number of Pages:
132
Media Type:
Softcover
Publisher:
LAP Lambert Academic Publishing

Master Data

Product Type:
Paperback book
Release date:
11 May 2017
Package Dimensions:
0.22 x 0.15 x 0.008 m; 0.245 kg
GTIN:
09783330088818
DUIN:
H39VC0KPSGE
£46.99
We use cookies on our website to make our services more efficient and more user-friendly. Therefore please select "Accept cookies"! Please read our Privacy Policy for further information.